بیانیه ی ماموریت

چشم انداز

 • رشد، تعالی و توانمند شدن در زمینه فناوری اطلاعات و اجرای پروژه های مشاوره، طراحی، تامین ، پیاده سازی، نظارت و آموزش در حوزه خدمات زیرساخت شبکه، امنیت شبکه، مرکز داده، سیستمهای نظارت تصویری

 • ارائه راه حل برای پروژه ها و طرحهای جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مبتنی بر آخرین دستاوردهای روز دنیا و ارائه  خدمات فنی مهندسی در این زمینه بوده، به نوعی که در کنار کارفرما در زمینه های متنوع، نگرانی مدیران سازمانها در خصوص چگونگی تلفیق منابع مختلف برای دستیابی به یک راه حل  جامع انفورماتیک  را مرتفع سازد.

 • فعالیت های آموزشی ویژه با بهره گیری از فناوری و تکنولوژی روز دنیا با استفاده از اساتید مجرب داخلی و خارجی

 • کار آفرینی، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات ارزشی

 • تبدیل شدن به شرکتی خودکفا و ملی در انتقال دانش روز در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات

   ماموریت

 • تبدیل شدن به شرکتی توانمند در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • دستیابی به تکنولوژی های نوین در ارائه خدمات فنی و مهندسی

 • گرایش به توسعه علمی منابع انسانی و بکار گیری نخبگان کشور

 • کار آفرینی، خودکفایی ملی و بومی نمودن صنایع مرتبط با خدمات خود

 ارزشها

  ما بر آنیم تا با تلاش و پشتکار روز افزون و لطف پروردگار محصولات و خدمات نوین جهت رشد مضاعف ذینفعان  را عرضه بنمایم.